Klövern köper stor fastighetsportfölj

2010-09-09

Klövern har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj med 37 fastigheter i Linköping, Norrköping och Örebro. Köpeskillingen uppgår till 1 055 mkr och fastigheterna tillträds 1 oktober 2010.

”Äntligen får man väl lov att säga. Det känns bra att kunna konstatera att fastighetsmarknaden är på väg tillbaka och att Klövern har kraft och muskler att återigen gå in i en tillväxtfas”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Portföljen har potential och våra lokalt förankrade medarbetare står beredda att serva befintliga hyresgäster och att fylla de vakanta lokalerna med nya kunder.”

Förvärvet omfattar 37 fastigheter med en totalyta på 157 tkvm. Av fastigheterna är 31 belägna i Linköping, fyra i Norrköping och två i Örebro. Köpeskillingen uppgår till 1 055 mkr, den initiala direktavkastningen till 6,5 procent och den ekonomiska uthyrningsgraden är 74 procent. Säljare är Valad Property Group.

 

I och med köpet stärker Klövern sin närvaro i tre prioriterade städer. Fastigheterna kompletterar befintliga portföljer och i Linköping blir Klövern marknadsledande för kommersiella fastigheter. Efter tillträdet har Klövern 248 fastigheter med en totalyta på 1 527 tkvm och ett värde på 13,0 miljarder kr.

 

Nyköping, 9 september 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10 / 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12 / 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2010 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se