Klövern köper och säljer

2007-12-20

Klövern har förvärvat tre fastigheter, varav två i Nyköping och en i Örebro, för 45 mkr. Nyköpingsförvärvet utgörs av de två välkända fastigheterna Nyköpings Bruk 1 som inrymmer konferensanläggningen och restaurangen Qvarnen samt Kungshagen 1:6 som inrymmer Hamnmagasinet och Hälsomagasinet. Den förvärvade fastigheten i Örebro, Importören 2, innehåller företrädesvis kontors- och butikslokaler. Samtliga fastigheter har tillträtts.
 
Klövern har sålt två fastigheter varav Järnhandlaren 2 i Nyköping till hyresgästen Sörmlands Sparbank och Härden 3 i Karlstad till en lokal hyresgäst. Försäljningspriset för fastigheterna uppgår till 19 mkr och den realiserade värdeförändringen på 4 mkr kommer att redovisas under sista kvartalet 2007. Båda fastigheterna har frånträtts.
 
Nyköping, 20 december 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se