Klövern köper och säljer fastigheter i Malmö

2015-12-02

I syfte att renodla fastighetsportföljen ytterligare har Klöverns sålt projektfastigheterna Gjuteriet 21 och Gjutformen 1 i Malmö för en köpeskilling om 160 mkr. Fastigheterna, som är belägna i Limhamn, består av byggrätter för bostäder som uppgår till drygt 20 000 kvm BTA. Frånträde sker den 1 juni 2016. Slutlig betalning kommer att ske när projektet färdigställts.

Klövern har även förvärvat tomträtten till Spindeln 2 i östra delen av Malmö för 47 mkr. Denna kontors- och lagerbyggnad har en uthyrningsbar area om 7 250 kvm och är nästintill fullt uthyrd med bland annat HSB Malmö och Capio Närsjukvård som hyresgäster. Den genomsnittliga avtalslängden är 4,5 år. Tillträde skedde den 1 december.

Fastigheten utgör ett bra komplement till Klöverns andra fastigheter i närheten.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015.