Klövern köper och säljer

2004-11-01

Fastigheten Boländerna 21:5 i Uppsala frånträds 1 november 2004. Köpare är Nordea Liv. Den förvärvade fastigheten Matrosen 1 i Kalmar tillträds även den 1 november 2004. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 2 200 kvm och direktavkastningen till ca 10 procent.

”Dagens affärer ligger i linje med Klöverns affärsidé att sälja färdigutvecklade fastigheter och istället förvärva fastigheter med utvecklingspotential”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping 1 november 2004
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se