Klövern köper och säljer

2005-10-04

Förvärvet i Västerås utgörs av en utvecklingsfastighet omfattande ca 10 000 kvm, varav idag merparten industri och lager. Säljare är NCC. Fastigheten i Karlstad på ca 7 000 kvm utgörs av i huvudsak kontor och säljare är en lokal fastighetsägare.
 
”De nya fastigheterna kompletterar vårt nuvarande bestånd geografiskt och ger oss större möjligheter att kunna erbjuda potentiella hyresgäster attraktiva och passande lokaler med goda kommunikationsmöjligheter”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Den avyttrade fastigheten i Vadstena innehåller huvudsakligen bostäder och omfattar totalt 1 400 kvm. Försäljningspriset på 11 Mkr överstiger senast redovisat verkligt värde med 1 Mkr.
 
Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
Nyköping, 4 oktober 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se