Klövern köper och säljer

2007-12-20

Klövern har förvärvat tre fastigheter, varav två i Nyköping och en i
Örebro, för 45 mkr. Nyköpingsförvärvet utgörs av de två välkända
fastigheterna Nyköpings Bruk 1 som inrymmer konferensanläggningen och
restaurangen Qvarnen samt Kungshagen 1:6 som inrymmer Hamnmagasinet
och Hälsomagasinet. Den förvärvade fastigheten i Örebro, Importören
2, innehåller företrädesvis kontors- och butikslokaler. Samtliga
fastigheter har tillträtts.

Klövern har sålt två fastigheter varav Järnhandlaren 2 i Nyköping
till hyresgästen Sörmlands Sparbank och Härden 3 i Karlstad till en
lokal hyresgäst. Försäljningspriset för fastigheterna uppgår till 19
mkr och den realiserade värdeförändringen på 4 mkr kommer att
redovisas under sista kvartalet 2007. Båda fastigheterna har
frånträtts.

Nyköping, 20 december 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter
i Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick
fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och
hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se