Klövern köper och bygger för 100 mkr i Uppsala

2014-12-19

Klövern har uppfört en logistikanläggning om cirka 2 700 kvm åt ICA i Uppsala Business Park. Tillträde skedde under oktober månad och hyresavtalet sträcker sig över 7 år.

I samma område har Klövern även förvärvat fastigheten Fyrislund 6:8 av GE Healthcare som kvarstår som hyresgäst i fastigheten. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 7 000 kvm och består främst av kontors- och laboratorieytor. Tillträde skedde den 16 december 2014.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
19 december 2014.