Klövern köper i Linköping för 266 mkr

2014-03-06

Klövern förvärvar fastigheten Idéskaparen 2 i Linköping för 266 mkr.

Fastigheten, som omfattar ca 23 600 kvm moderna kontorsytor, förhyrs i sin helhet på ett 10-årigt hyresavtal.

Tillträde sker den 14 mars.

”Med detta förvärv förstärker vi vår ledande position i Linköping. Denna fina fastighet ger ett bra tillskott i Mjärdevi Science Park, som vi tycker är en spännande delmarknad”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
6 mars 2014.