Klövern köper i Kalmar för 100 mkr

2014-04-29

Klövern har tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i Kalmar för 100 mkr.

Total uthyrningsbar area uppgår till cirka 13 500 kvm och utgörs av kontors-, butiks- och lagerytor. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, tillträds den 1 juli.

”Förvärvet passar Klövern väl och ger ett bra komplement till vårt befintliga bestånd i Kalmar”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,6 miljarder kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
29 april 2014.