Klövern köper i centrala Stockholm för 340 mkr

2016-02-02

Klövern förvärvar tomträtten till fastigheten Orgelpipan 4 av AxFast. Förvärvet är Klöverns första i centrala Stockholm och utgörs av en projektfastighet som avses utvecklas till en modern kontors- och butiksfastighet.

Fastigheten, som ligger invid Stockholms Central, har en uthyrningsbar area om cirka 4 500 kvm och är näst intill fullt uthyrd. Största hyresgäster är Electrolux Home, Svea Ekonomi och Snowfall. Hyresvärdet uppgår till 19 mkr.

”Detta är ett mycket spännande projekt i hjärtat av Stockholm där vi kommer att bli en del av omdaningen av Klarabergsgatan och området mellan Sergels Torg och Stockholms Central”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Tillträde sker den 5 april.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2016.