Klövern köper för 300 mkr i Sollentuna

2015-07-03

Klövern har förvärvat fastigheten Malten 1 i Sollentuna för 300 mkr.

Största hyresgäster i den fullt uthyrda fastigheten är Pfizer och BMW, som står för cirka 70 procent av hyresvärdet. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 13 300 kvm och består mestadels av kontor.

Tillträde sker den 1 september.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2015.