Klövern köper fastigheter för 56 mkr och säljer för 23 mkr

2014-12-02

I två separata affärer har Klövern förvärvat en fastighet i Mölndal och en fastighet i Norrköping. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 3 900 kvm och utgörs av kontor, butiks- och lagerytor. Sammanlagd köpeskilling uppgår till 56 mkr. Båda fastigheterna tillträds den 2 december och är fullt uthyrda.

I Karlskrona har fastigheten Hammaren 1 sålts för 23 mkr. Fastigheten frånträddes den 1 december.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
2 december 2014.