Klövern köper fastigheter för 127 mkr i Örebro

2014-12-12

Klövern förvärvar fastigheterna Karossen 5 och 19 i Örebro av Länsgården Fastigheter AB.

Den uthyrningsbara arean uppgår till ca 17 800 kvm och utgörs främst av kontors- och utbildningslokaler.

Tillträde sker den 1 mars 2015. Förvärvet är villkorat av godkännande från regionstyrelse och regionfullmäktige i Örebro län.

”Förvärvet passar Klövern väl och ger ett bra komplement till vårt befintliga
bestånd i Örebro”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
12 december 2014.