Klövern köper en fastighet och tecknar ett markanvisningsavtal i Söderstaden i Stockholm

2020-11-09

Klövern, en av de största fastighetsägarna i Söderstaden, har tecknat avtal om att förvärva tomträtten till fastigheten Sandhagen 8 i Slakthusområdet i Söderstaden. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 70 mkr plus en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan. Fastigheten, som i dagsläget har en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 1 600 kvm, har en strategiskt viktig placering invid Tele2 Arena i området som binder samman Slakthusområdets södra bostadsdelar med Globenområdets stora evenemangs- och arbetsplatsområde. Tillträde planeras att ske i februari 2021. Klövern har även tecknat ett markanvisningsavtal avseende köp av en del av fastigheten Enskede Gård 1:1, längs med Arenavägen vid Globen Shopping och kulturfastigheten Slakthuskyrkan med det nya planerade tunnelbanehuset intill.

Söderstaden är idag ett av Stockholms mest intressanta stadsutvecklingsprojekt med alla förutsättningar att utvecklas i enlighet med Stockholm stads vision om en tät, levande och urban blandstad, sömlöst förbunden med Södermalm och omkringliggande stadsdelar. Med starkt engagemang i utvecklingen av hela stadsdelen utgår Klövern i alla led från Söderstadens helhetsperspektiv. Med stadsdelens styrka som kommunikationsnav av buss, spårväg, tunnelbana samt god tillgänglighet för cykel och bil, har den dessutom möjlighet att bli söderförorts absolut attraktivaste arbetsplatsområde. Mitt i hjärtat av Söderstaden avser Klövern att bygga ut och transformera dagens Globen Shopping till ett nav med öppen stadsgatu- och torgmiljö, rikt på utbud av upplevelser, service, aktiviteter, mat, handel, hälsa och rekreation samt konst och kultur till stadens invånare och besökare.

”Målet är att skapa en attraktiv stadsdel, bryta barriärer genom gränsöverskridande länkar och sätta människan i centrum med trygga dynamiska platser där människor och företag kan vistas, mötas och utvecklas”, säger Siggela Möller, Affärsutvecklare Stadsutveckling Söderstaden på Klövern.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga