Klövern köper en fastighet i Solna för 1,2 mdkr

2015-04-27

Klövern förvärvar fastigheten Aprikosen 2 i Solna.

Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 35 200 kvm och utgörs till största del av kontorsytor. Byggnaden genomgår en större ombyggnation för ett antal nya hyresgäster, bl a Santander, Toyota, och BP. Bland övriga hyresgäster kan nämnas Bristol-Myers Squibb och GlaxoSmithKline.

Tillträde sker den 1 oktober.

”Med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i Stockholm och får ett antal nya starka hyresgäster”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
27 april 2015.