Klövern köper en central fastighet i Halmstad för 142 mkr

2016-03-09

Klövern förvärvar fastigheten Järnvägen 3 i Halmstad för en köpeskilling om 142 mkr. På fastigheten är en kontorsbyggnad med en uthyrningsbar area om cirka 5 500 kvm under uppförande. Tillträde sker preliminärt 1 juli 2017 då byggnationen färdigställts.

Byggnaden utformas efter högt ställda hållbarhetskrav och ska miljöcertifieras. Inomhusmiljön prioriteras med generöst ljusinsläpp, god ventilation och eliminering av störande ljud. Här ska det också bli möjligt att ladda elbilen eller låna en cykel för att underlätta miljövänliga transporter.

”Forskning visar att en stimulerande arbetsmiljö leder till ökad flexibilitet, kreativitet och produktivitet. Detta har vi tagit fasta på i planeringen av kontorshuset. Vi är glada över det stora intresse vi mött från företag i staden och välkomnar fler intressenter att höra av sig”, säger Jonas Ljunggren, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

”Detta kommer att ge Klövern ett fint tillskott i centrala Halmstad där vi har en mycket god efterfrågan på nya och moderna kontorslokaler”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2016.