Klövern köper central fastighet i Göteborg för 233 mkr

2015-07-06

Klövern förvärvar fastigheten Inom Vallgraven 15:2 för 233 mkr.

Den centralt belägna kontorsfastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 4 300 kvm och är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Swedbank som har sitt regionkontor för Västsverige i fastigheten.

Fastigheten tillträds den 2 november.

”Det är glädjande att vi fortsätter växa i Göteborg med ännu en ny delmarknad. Fastigheten Inom Vallgraven 15:2 är Klöverns första förvärv i centrala Göteborg.  Vår Göteborgsenhet har efter detta förvärv fastigheter värda 2,3 mdkr och vi vill öka den volymen ytterligare”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern har även avyttrat tomträtten till Göteborg Tingstadsvassen 27:2 för 25 mkr. Frånträde sker den 31 augusti.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2015.