Klövern koncentrerar fastighetsbeståndet

2006-06-15

De sålda fastigheterna omfattar totalt 16 700 kvm, varav merparten lokaler för butik samt restaurang och hotell. Två av fastigheterna är belägna i Linköping och en vardera i Motala och Åby. Fastigheterna frånträddes i månadsskiftet maj-juni.
 
Fastigheten i Kalmar, som tillträds idag, omfattar 9 600 kvm kontor. Fastigheten är centralt belägen och i stort sett helt vakant. Säljare är Fabege.
 
”Försäljningarna innebär att vi koncentrerar beståndet till kommersiella lokaler på prioriterade marknader ytterligare. Förvärvet i Kalmar betyder att vi växer på en marknad som vi tycker är intressant”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 15 juni 2006
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
 
 
Klövern är ett fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per den 31 mars 2006 uppgår fastigheternas värde till ca 6,1 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 695 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.
 
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se