Klövern informerar om hyresavtal i Kista

2015-08-28

Klövern har förlängt två hyresavtal i fastigheten Isafjord 4 i Kista. Totalt rör det sig om avtal avseende cirka 35 000 kvm kontor som förlängts till den 31 december 2025.

Vidare har hyresavtal i Kista omfattande totalt cirka 41 000 kvm sagts upp per 31 augusti 2016.

Klövern har också löst den hyrestvist som nämns i delårsrapporten för perioden januari-juni 2015. Klövern har, genom reducering av hyresintäkterna, sedan tidigare reserverat 15 mkr för 2012 och 15 mkr för 2013. Lösningen av tvisten innebär att ytterligare 7 mkr kommer att belasta resultatet under det tredje kvartalet 2015.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 30 juni 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015.