Klövern hyr ut till Landstinget i Linköping

2012-06-19

Klövern AB (publ) har tecknat avtal om uthyrning av drygt 6 000 kvm till Landstinget Östergötland i fastigheten Glasbiten 7 i Linköping. Hyresavtalet är hela 25 år och kontraktsvärdet uppgår till mer än 220 mkr.

Landstinget Östergötland har för avsikt att samla alla sina arkiv till en plats i Östergötland. Inflyttningen är planerad till 1 april 2013. Klöverns fastighet kommer att inrymma ca 60 000 hyllmeter arkiv samt kontor för forskare och arkivpersonal. Fastigheten Glasbiten 7, om totalt 11 600 kvm, ingick i förvärvet från Valad hösten 2010 och var då till 90 procent vakant. Efter uthyrningen är vakansgraden nere på 35 procent och Klövern räknar med att teckna avtal rörande merparten av de återstående vakanserna under året.

”Vi välkomnar Landstinget Östergötland som hyresgäst i fastigheten Glasbiten 7. Det känns fantastiskt att teckna ett så långt avtal med en stabil och bra hyresgäst”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 19 juni 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2012.