Klövern hyr ut kontor i Victoria Tower

2012-02-08

Klövern AB har tecknat avtal om uthyrning av ett helt våningsplan kontorslokaler i Victoria Tower i Kista. Årshyran uppgår till 1,6 mkr och avtalet löper i fyra år.

”Det känns fantastiskt att vi lyckats signa det första hyresavtalet i Victoria Tower och hoppas på att signa fler avtal under året. I dagsläget har vi långt gångna förhandlingar med ytterligare hyresgäster”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nya hyresgästen Screen Interaction är en Stockholmsbaserad konsultbyrå som utvecklar digitala tjänster med fokus på teknik, design och användbarhet. Screen flyttar in på plan 29 den 1 maj 2012, lokalen omfattar totalt 555 kvm. Därefter återstår det för Klövern att hyra ut ytterligare nio plan på våning 23-28 samt 30-32. De förstnämnda våningsplanen omfattar 450 kvm och de övre våningsplanen 555 kvm.

Nyköping, 8 februari 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 0155-44 33 00/072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 30 september 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2012.