Klövern hyr ut i Västerås centrum

2010-11-10

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
td { padding: 3px; }
}

Klövern hyr ut drygt 500 kvm till Bostads AB Mimer i Västerås centrum. Årshyran uppgår till närmare 900 tkr.

Det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Mimer har tecknat ett sjuårigt hyresavtal, med option på ytterligare tre år, av drygt 500 kvm i fastigheten Klas 8 i centrala Västerås. Lokalen, vid Sigmatorget, omfattar två plan butiks- och utställningsyta och kommer efter iordning-ställande att bli ett modernt kundcenter. Inflyttning, i den idag vakanta lokalen, beräknas till april 2011. Årshyran uppgår till ca 870 000 kr.

”Det är naturligtvis mycket glädjande att Bostads AB Mimer väljer att hyra en lokal i en av våra cityfastigheter och att vi kan bidra till en utveckling av Sigmatorget”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

”Med ett så bra läge och med nya generösare öppettider vill vi göra det enklare för våra kunder att besöka oss, säger Fredrik Törnqvist, VD Bostads AB Mimer. Vi får också en bättre möjlighet att marknadsföra oss och våra lägenheter”.

Nyköping, 10 november 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Denna information är sådan som Klövern AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010 kl 10.00.

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 12,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor per den 30 september 2010. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se