Klövern hyr ut i Uppsala Business Park

2010-12-08

Klövern har gjort ytterligare en stor uthyrning i Uppsala Business Park. Skogsbioteknikföretaget SweTree Technologies AB har tecknat ett sjuårigt hyresavtal om drygt 1 100 kvm. Bashyran uppgår till 1,5 mkr.

Hyresavtalet omfattar ca 1 100 kvm labb och kontor. Inflyttning sker successivt med början
i mitten av december 2010. Hyran kommer efter att inflyttningen är fullt genomförd att uppgå till 1,5 mkr per år, exklusive tillägg.

Uppsala Business Parks attraktionskraft blir allt starkare och uthyrningsgraden stiger i kontinuerlig takt. Över 60 företag finns i dag etablerade i parken och antalet ökar efter hand.

 

SweTree Technologies AB, som är ett utvecklingsbolag inom skogsindustrin, kommer i lokalerna att uppföra en pilotanläggning för trädförädling. Bolaget, som ägs av bla Sveaskog, Bergvik Skog, Holmen samt Stora Enso, arbetar med att utveckla ny teknologi för att öka tillväxten och värdet i träd och träfiber, inte minst för energibruk.

 

”Att få inhysa en anläggning av den här karaktären och ett företag som samtidigt verkar för en god miljöpåverkan känns både spännande som rätt”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

 

”Klövern tillhandahåller perfekta lokaler för vårt projekt som går ut på att producera frösticklingar för svenskt skogsbruk. Syftet med projektet är att kunna öka produktionen av ved- och biomassa per hektar, genom att snabbare kunna använda mer förädlade träd”, säger SweTrees VD Mats Johnson. ”Detta ger möjlighet att i högre grad använda vedens beståndsdelar på olika sätt för att byta ut oljebaserade råvaror mot förnybara.”

 

Nyköping 8 december 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vice VD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Denna information är sådan som Klövern AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2010 kl 10.00.

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 12,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor per den 30 september 2010. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.