Klövern hyr ut i Uppsala Business Park

2006-12-04

Orexos förhyrning inkluderar såväl kontor, produktion som laboratorium. Inflyttning inleds redan i början av januari 2007 och fortgår sedan under resten av året.
 
Orexo är ett snabbväxande företag baserat i Uppsala alltsedan starten 1995. Flytten till Uppsala Business Park innebär att Orexo etablerar sig i kundanpassade lokaler i en expansiv och kreativ miljö med bra kommunikationer. Bland Life Science-företagen i området märks t ex AMO, Fresenius Kabi, Biovitrum, GE-Biacore, Phadia och Kemwell.
 
”Uthyrningen till Orexo är den största av de nio kontrakt som tecknats sedan Klövern tog över fastigheten Fyrislund 6:6 i maj i år. Uppsala Business Park är på väg att etablera sig som ett av Nordens ledande centra inom Life Science”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
”Orexo har vuxit snabbt under de senaste åren. För att klara vår fortsatta expansion är det viktigt att vi har ändamålsenliga lokaler, något vi nu får i Uppsala Business Park”, säger Zsolt Lavotha, vd och koncernchef Orexo AB.
 
Nyköping 4 december 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter på tolv marknader; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 20 november 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1,1 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se