Klövern har sålt hela innehavet i Diös

2013-03-01

Klövern AB (publ) sålde 28 februari hela återstående innehavet i Diös Fastigheter AB (publ) uppgående till 2 358 115 aktier.

”Diösaktierna har varit en bra finansiell placering. Genom försäljningen har vi gjort en angenäm vinst och konsoliderat Klövern ytterligare”, säger Klövern VD Rutger Arnhult. ”Med en stark finansiell ställning och en god likviditet ser vi fram mot nya affärsmöjligheter.”

Nyköping 1 mars 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2013.