Klövern genomför refinansiering

2005-12-06

Refinansiering har skett genom att Klövern tecknat ett nytt låneavtal med Danske Bank om totalt 574 Mkr till rörlig ränta. Merparten av det nya lånet används för att lösa ett av Klöverns ursprungliga lån från 2002. Kvarstående del kan användas vid framtida fastighetsförvärv.
 
Initialt får åtgärden till följd att Klövern betalar ca 19 Mkr i ränteskillnadsersättning och avgifter. Efter refinansieringen uppgår Klöverns genomsnittliga upplåningsränta till 3,8 procent, jämfört med 4,3 procent per sista september 2005.
 
Nyköping, 6 december 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se