Klövern förvärvar två fastigheter i Nyköping

2009-04-07

”Fastigheterna kompletterar vårt bestånd i Nyköping på ett bra sätt. Direktavkastningen är hög och det finns ytterligare potential att utveckla fastigheterna”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Fastigheten Mjölkflaskan 6 omfattar 8 000 kvm, varav merparten kontor och vårdcentral. Fastigheten Glödlampan 16 inrymmer 1 250 kvm, varav merparten utgörs av butiks- och kontorslokaler.
 
Fastigheterna tillträddes den 1 april 2009.
 
Nyköping, 7 april 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se