Klövern förvärvar stort fastighetsbestånd i Nyköping

2006-06-05

Fastigheterna förvärvas i bolag och säljare är familjen Hanson. Totalt omfattar fastigheterna ca 23 000 kvm varav 7 500 butik och 6 400 kvm kontor. Förvärvet inkluderar centrala byggrätter i Nyköping. Fastigheterna tillträds den 15 juni 2006. Initial direktavkastning uppgår till ca 6,0 procent och den ekonomiska uthyrningsgraden till 84 procent.
 
”I det här förvärvet finns flera centrala fastigheter i Nyköping som kompletterar vårt befintliga bestånd ypperligt”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Vi ser fortsatt stor potential i staden med tillgång till internationell flygplats i form av Skavsta, djuphamn i Oxelösund och bara en timmes resa med bil eller tåg till Stockholm.”
 
I och med dagens förvärv blir Klövern en dominerande aktör när det gäller kommersiella lokaler i Nyköping. Beståndet i Nyköping uppgår, efter förvärvet, till 25 fastigheter om totalt ca 120 000 kvm. Förvärvet inkluderar inte Byggnadsfirma Viktor Hanson AB eller övertagande av personal.
 
Nyköping, 2 juni 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.seKlövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Per den 31 mars 2006 uppgår fastigheternas värde till ca 6,1 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 695 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se