Klövern förvärvar sex fastigheter i Norrköping

2005-11-30

Säljare är Ateneum AB och fastigheterna tillträds den 1 december 2005. I samband med tillträdet tar Klövern också över sju medarbetare, varav fyra arbetar inom den konferensanläggning som inryms i en av fastigheterna. Initial direktavkastning uppgår till ca 7,5 procent.
 
”Förvärvet i Norrköping ligger helt i linje med Klöverns strategi om att öka beståndet på befintliga orter”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”I förvärvet finns flera fastigheter med stor utvecklingspotential.”
 
Med anledning av förvärvet kallar Klövern till presskonferens i entrén till Pronova-huset, S:t Persgatan 19, i Norrköping idag kl 14.00.
 
 
Nyköping, 30 november 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se