Klövern förvärvar Nordicom Sverige AB

2012-07-11

Klövern har tecknat avtal om att förvärva fastighetsbolaget Nordicom Sverige AB inkluderande sex fastigheter till ett värde om 320 mkr. Fastigheterna är belägna i Linköping, Norrköping, Västerås och Växjö.

Fastighetsportföljen omfattar totalt 45 tkvm och byggrätter på 15 tkvm. Fastigheterna tillträds 1 oktober 2012 och inrymmer kontor, butiker, lager- och verkstadslokaler. Största hyresgäst är Alstom som hyr fastigheterna i Västerås och Växjö på långa avtal. Uthyrningsgraden uppgår till 88 procent.

Nyköping 11 juli 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2012.