Klövern förvärvar logistikenhet i Haninge

2013-06-28

Klövern har förvärvat en logistikenhet i Haninge för en köpeskilling om ca 215 mkr. Förvärvet har en hög uthyrningsgrad och långa hyresavtal.


Förvärvet, som består av tre fastigheter belägna i Jordbro Företagspark i Haninge kommun, förhyrs i sin helhet av Systembolaget och Lagena distribution. Uthyrningsgraden uppgår till 99 procent och den genomsnittliga hyrestiden uppgår till ca nio år. Total yta uppgår till ca 28 000 kvm, varav ca 25 000 kvm utgörs av lager. Fastigheterna tillträds 1 juli.

”Förvärvet kompletterar vårt fastighetsbestånd i Stockholm väl och innebär ett bra tillskott till Klöverns kassaflöde”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.
Nyköping, 28 juni 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013.