Klövern förvärvar i Västerås för 175 mkr

2014-01-10

Klövern förvärvar fastigheten Köpmannen 5 i Västerås för ca 175 mkr av IKEA Fastigheter.

Fastigheten är under total ombyggnad och kommer vid färdigställandet att utgöra ca 16 600 kvm för dagligvaru- och volymhandeln. I dagsläget är ca 6 900 kvm uthyrt på långa hyresavtal till Systembolaget, Willys och Rusta. Klövern kommer fram till tillträdesdagen att tillsammans med IKEA Fastigheter driva uthyrningsarbetet av de återstående ytorna.

Tillträde sker preliminärt den 1 oktober 2014.

”Det här är ett väldigt spännande projekt som IKEA Fastigheter har initierat och som vi nu skall utveckla till en stark handelsplats i Västerås”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
10 januari 2014.