Klövern förvärvar i Uppsala

2011-07-01

Klövern har förvärvat en kontorsfastighet i området Boländerna i Uppsala för 192,5 mkr. Fastigheten tillträds 1 september 2011.

”I takt med att vi fyllt Uppsala Business Park med nya hyresgäster har vårt intresse för fler fastigheter i Uppsala ökat. Vi ser den förvärvade fastigheten som ett utmärkt komplement till vårt befintliga bestånd”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

 

Fastigheten Boländerna 33:2, som omfattar 18 500 kvm fördelade på sex byggnader i en liten företagsby, går under benämningen Kungsporten i Uppsala. Uthyrningsgraden uppgår till 85 procent och säljare är Niam Nordic Fund IV. Efter förvärvet har Klövern fyra fastigheter i Uppsala omfattande totalt 85 000 kvm, varav två av de övriga är projektfastigheter som ligger centralt vid resecentrum och den tredje utgör navet i Uppsala Business Park vid den södra infarten till staden.

 

Nyköping 1 juli 2011

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 13,8 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den 31 mars 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2011.