Klövern förvärvar i Uppsala och Örebro för 180 mkr

2013-11-15

Klövern har förvärvat två fastigheter i Uppsala och en fastighet i Örebro för ca 180 mkr.

Fastigheterna Kungsängen 24:3 och 29:1 i Uppsala, är två centralt belägna butiks- och kontorsfastigheter med Willys som största hyresgäst. Totalt uthyrbar area uppgår till ca 10 700 kvm.

I Örebro förvärvas fastigheten Vindrutan 1 innehållande ca 1 300 kvm restaurang- och butiksytor.

Tillträde sker den 29 november.

”Förvärvet passar Klövern väl och ger ett bra komplement till våra befintliga bestånd i respektive ort”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

MAQS har varit legal rådgivare åt Klövern.

Nyköping, 15 november 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
15 november 2013.