Klövern förvärvar i Göteborgsområdet för 79 mkr

2013-12-05

Klövern har förvärvat två kontorsfastigheter i Göteborgsområdet för 79 mkr.

Kontorsfastigheterna ligger belägna i Mölndal respektive Partille och har en total uthyrningsbar area om ca 9 800 kvm.

Tillträde sker den 5 december.

”Det är glädjande att vi fortsätter växa i Göteborgsområdet som är en av våra prioriterade tillväxtregioner. Fastigheterna kompletterar vårt befintliga bestånd på ett mycket bra sätt”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping, 5 december 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
5 december 2013.