Klövern förvärvar i Borås och Norrköping

2005-06-22

De tre fastigheterna i Borås inrymmer huvudsakligen industri- och lagerlokaler om drygt 7 000 kvm. Den förvärvade utvecklingsfastigheten i Norrköping omfattar bl a 45 000 kvm mark på externhandelsområdet Ingelstad. Avyttrade bostadsfastigheter i Linköping omfattar totalt 3 200 kvm. Försäljningspriset överstiger senast redovisat verkligt värde med 2 Mkr, vilket kommer att påverka Klöverns resultat under tredje kvartalet 2005.
 
Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
”Den senaste tidens fastighetsaffärer är ett resultat av ett fokuserat arbete med att koncentrera fastighetsbeståndet till kommersiella lokaler på våra prioriterade marknader, däribland Borås och Norrköping”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 22 juni 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se