Klövern förvärvar för 360 mkr i Göteborg

2015-03-23

I två separata affärer förvärvar Klövern 21 400 kvm.

Förvärven, fastigheten Majorna 220:4 och tomträtten till fastigheten Majorna 219:7, är belägna utmed Södra Älvstranden i stadsdelen Majorna. Den totala uthyrningsbara ytan om ca 21 400 kvm utgörs främst av kontor.

Tillträde sker 1 april respektive 1 juni.

”Det här är två spännande förvärv i ett av Göteborgs mest intressanta utvecklingsområden framöver”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 30,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 december 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015.