Klövern förvärvar fem fastigheter i Kalmar

2004-11-24

De fem fastigheterna omfattar totalt ca 26 000 kvm, varav ca 15 000 kvm industri- och lagerlokaler, ca 8 000 kvm utbildningslokaler och ca 3 000 kvm kontor. Fastigheterna är belägna i ett intressant utvecklingsområde i direkt anslutning till externhandelsområdet Giraffen i Kalmar.
 
”Förvärvet innebär att vi stärker vår lokala närvaro i Kalmar, vilket förbättrar möjligheten att tillhandhålla lämpliga lokalalternativ till befintliga och potentiella hyresgäster. Klövern har för avsikt att bli en av de ledande fastighetsaktörerna i Kalmar”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin som ser mycket positivt på samarbetet med kommunen.
 
 
Nyköping 24 november 2004                   
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se