Klövern förvärvar fastigheter

2005-04-07

Av de 16 fastigheterna är 12 belägna i Linköping och en vardera i Eskilstuna, Kalmar, Norrköping och Trosa. Merparten av den totala ytan på 104 000 kvm utgörs av mycket centralt belägna kontors- och butikslokaler. Hyresvärdet uppgår till 86 Mkr, den ekonomiska uthyrningsgraden till 83 procent och initial direktavkastning till ca 7 procent.
 
Fastigheterna tillträds den 16 maj 2005. Förvärvet sker delvis i form av bolag, delvis som styckefastigheter och finansieras genom nyemission av aktier motsvarande 148 Mkr, lånefinansiering om 435 Mkr samt interna medel. Emissionen omfattar ca 8,0 miljoner aktier till en kurs om 19,25 kronor före utdelning. Emissionen är riktad till Diligentia.
 
”Portföljen innehåller centralt belägna fastigheter av hög kvalitet och med utvecklingspotential. Fastigheterna, som kompletterar Klöverns befintliga bestånd i Linköping, ökar våra möjligheter att kunna erbjuda befintliga och potentiella hyresgäster intressanta lokaler och därigenom sänka Klöverns vakanser. Affären innebär också att Klöverns nyckeltal förbättras. Efter förvärvet är Klövern näst störste ägare av kommersiella fastigheter i Linköping”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping 7 april 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se