Klövern förvärvar fastigheter i Västerås

2005-07-06

Fastigheterna omfattar totalt drygt 21 000 kvm och säljare är LjungbergGruppen. Fastigheterna tillträds den 1 september 2005. Uthyrningsgraden uppgår till drygt 60 procent. Klövern har också sålt en fastighet i Eskilstuna för 8 Mkr, vilket överstiger senast redovisat verkligt värde med 2 Mkr.
 
Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
”Förvärven i Västerås kompletterar vårt befintliga bestånd. Vi har stora förhoppningar om att kunna attrahera hyresgäster till de nya fastigheternas vakanta ytor inom kort. Efterfrågan på den här typen av flexibla lokaler i bra lägen är stor”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 6 juli 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se