Klövern förvärvar fastigheter i Västerås

2004-04-21

Klövern AB förvärvar 43 fastigheter i Västerås till en köpeskilling om 905 Mkr. Säljare är Arvid Svensson Fastigheter. Fastigheterna omfattar ca 120 000 kvm varav 44 000 kvm kontor, 27 000 kvm butiker och 28 000 kvm bostäder. Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent och direktavkastningen till 7,5 procent.
 
Fastigheterna tillträds den 1 augusti 2004. Förvärvet finansieras genom nyemission av 17 miljoner Klövernaktier till en kurs av 16 kr, vilket totalt uppgår till 272 Mkr, samt upptagande av nya krediter.
 
Förvärvet innebär att Klövern etablerar en ny geografisk enhet i Västerås genom övertagande av personal med god kännedom av lokalmarknaden.
 
Klövern efter genomfört förvärv
Efter genomfört fastighetsförvärv omfattar Klöverns fastighetsbestånd 790 000 kvm till ett bokfört värde om 4,1 Mdkr. De årliga hyresintäkterna uppgår till 525 Mkr. Direktavkastningen i Klöverns totala fastighetsbestånd uppgår efter förvärvet till 8,1 procent.
 
”Förvärvet i Västerås innebär att Klövern blir en betydande aktör med centralt belägna fastigheter på en intressant tillväxtort. Övertagandet innebär att Klövern redan från början har en väl etablerad organisation med en stark lokal förankring”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
”Det är mycket tillfredsställande att fastighetsbeståndet i Västerås går upp i en organisation som vi känner förtroende för och som har ett stort intresse av att utveckla verksamheten på orten. Dessutom kommer Arvid Svensson att vara engagerade även i framtiden som stor ägare i Klövern”, säger Fredrik Svensson VD för Arvid Svensson AB.
 
Nyköping 21 april 2004
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se
Fredrik Svensson, VD Arvid Svensson AB, tel 021-10 50 11, 073-988 70 11, fredrik.svensson@arvidsvensson.se