Klövern förvärvar fastigheter i Kista

2007-11-20

Fastigheterna, som omfattar ca 8 300 kvm, tillträds första kvartalet
2008. Hyresvärdet uppgår till ca 8 mkr och vid tillträdet är den
ekonomiska uthyrningsgraden ca 60 procent. Säljare är Sagax.

Fastighetsbeståndet i Kista uppgår, efter förvärvet, till 23
fastigheter om totalt ca 260 000 kvm.”Genom att förvärva dessa fastigheter, som ligger i kvarteret intill
Kistamässan, skapar vi expansionsmöjligheter för mässan samt de
företag som kommer att vara kopplade till mässan och hotellet. Vi
bedömer att fastigheterna, i kraft av sitt läge, har stor potential”,
säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping, 20 november 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter;
Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick
fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och
hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se