Klövern förvärvar fastigheter i Kista och Västerås

2009-01-30

Fastigheten Knarrarnäs 3 i Kista tillträds idag, den 30 januari. Säljare är Diligentia. Fastigheten omfattar 7 100 kvm, huvudsakligen kontorsyta. Förvärvet kompletterar och förstärker Klöverns närvaro vid det som kommer att bli Jan Stenbecks Torg bredvid Kista Galleria. Uthyrningsgraden uppgår till 80 procent.
 
I Västerås tillträds fastigheten Sigurd 7 den 18 december 2009. Fastigheten gränsar till Klöverns fastighet Sigurd 3 och båda fastigheterna ligger vid övergången till järnvägen, mittemot stationsbyggnaden. Säljare är NCC. Idag omfattar fastigheten 3 200 kvm industri- och lagerlokaler samt 14 350 kvm byggrätt, vilket innebär en stor utvecklingspotential i centrala Västerås. Fastigheten är för närvarande vakant.

”Förvärven stärker vår närvaro i såväl Kista som Västerås, vilket ligger i linje med vår ambition om att kunna erbjuda nya och moderna arbetsmiljöer i bra kommunikationslägen”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping 30 januari 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,3 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se