Klövern förvärvar fastigheter i Kista och Täby för 4 Mdr

2006-09-08

”Avkastningsnivåerna i delar av Stockholms ytterområden är nu lika höga som i övriga Sverige”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Kista och Täby är attraktiva marknader där vi har goda förutsättningar att arbeta nära det lokala näringslivet.”
 
Fastigheterna, som förvärvas i bolagsform, tillträds den 20 november 2006. Den initiala uthyrningsgraden i förvärvet uppgår till ca 80 procent. Initial direktavkastning, inklusive hyresgaranti om 45 Mkr, uppgår till ca 6,5 procent. Förvärvet finansieras dels genom en riktad nyemission av ca 46,5 miljoner aktier till kurs 23,68 kr, totalt 1 100 Mkr, till Fabege, dels genom upptagande av nya lån om totalt 2 940 Mkr. Klövern kommer under oktober månad att kalla till extra bolagsstämma för beslut om nyemissionen.
 
Efter affären blir Klövern ett av de större noterade fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen med ett hyresvärde om ca 1 300 Mkr, årliga hyresintäkter om ca 1 130 Mkr, driftsöverskott om ca 710 Mkr och ett fastighetsvärde om ca 10,6 miljarder kronor. Soliditeten uppgår efter transaktionen till ca 32 procent.
 
”Förvärvet i Kista stärker vår profil som en av de ledande leverantörerna av lokaler inom Business/Science Park-området. Vår möjlighet att erbjuda bl a tillväxtföretag som söker sig till miljöer med flexibla lokaler och ett attraktivt utbud av varor och tjänster ökar”, säger VD Gustaf Hermelin och refererar till liknande anläggningar i Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala och Örebro.
 
Klövern kallar till presskonferens hos Catella Corporate Finance, Birger Jarlsgatan 6, plan 6 i Stockholm, kl 11.00 idag fredag. Catella är Klöverns rådgivare i affären.
 
Nyköping 8 september 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tio städer; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 745 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se