Klövern förvärvar fastigheter i Karlstad och Västerås

2007-08-07

Fastighetsbolaget Klövern fortsätter sin satsning i Karlstad och
Västerås genom förvärv av 43 fastigheter, varav 38 i Karlstad, tre i
Västerås samt en vardera i Köping och Kumla. Förvärvspriset uppgår
till 880 mkr.

Totalt omfattar fastigheterna ca 150 000 kvm, varav 42 procent avser
kontor, 37 procent industri/lager och 12 procent butikslokaler.
Hyresvärdet uppgår till 107 mkr. Vid tillträdet är den ekonomiska
uthyrningsgraden, inklusive hyresgarantier om 3,7 mkr, ca 94
procent. Säljare är Kungsleden och fastigheterna tillträds den 3
september 2007. I och med tillträdet tar Klövern över fem medarbetare
i Karlstad.

Det totala fastighetsbeståndet i Karlstad uppgår, efter förvärvet,
till 55 fastigheter om totalt ca 210 000 kvm.”Vi ser en klar fördel i att vara en stor aktör på samtliga våra
marknader och genom förvärvet i Karlstad och Västerås stärker vi nu
vår närvaro i dessa städer”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.”Genom att vara välkänd och ha ett bra utbud på våra huvudmarknader
blir vi en naturlig partner för den som vill hyra lokaler”.

Med anledning av förvärvet kallar Klövern till presskonferens, idag
tisdag kl 11.00. Presskonferensen äger rum på Klöverns kontor i
Karlstad, Sjömansgatan 1.

Nyköping, 7 augusti 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter;
Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2007 uppgick
fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor och
hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se