Klövern förvärvar fastigheter från Byggvesta i Linköping

2004-12-22

Fastigheterna omfattar totalt ca 68 000 kvm kommersiell yta och ca 10 000 kvm bostäder. Tretton av fastigheterna är belägna i Linköping och övriga tre i Motala, Tranås och Vadstena. Säljare är Byggvesta AB. Hyresvärdet uppgår till 86 Mkr, uthyrningsgraden till ca 89 procent och direktavkastningen till ca 7,3 procent. Efter förvärvet uppgår Klöverns uthyrningsbara yta i Linköping till ca 120 000 kvm.
 
Fastigheterna tillträds 1 mars 2005. Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission av aktier motsvarande 120 Mkr, lånefinansiering om 540 Mkr samt interna medel. Emissionen omfattar 6,6 miljoner nya aktier till en kurs om 18,40 kronor. Med anledning av förvärvet kommer Klövern att kalla till extra bolagsstämma som äger rum i Stockholm den 20 januari 2005, kl 14.00.

”Portföljen innehåller centralt belägna fastigheter av hög kvalitet och med utvecklingspotential. I och med förvärvet stärker vi vår marknadsposition i Linköping. Vi uppnår vårt mål om ha geografiska och funktionella enheter med en tillfredsställande volym även i Linköping”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Samma mål har vi redan tidigare uppnått i Karlstad, Norrköping, Nyköping, Västerås och Örebro.”
 
Nyköping 22 december 2004                   
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se