Klövern förvärvar fastigheter för 260 mkr

2013-10-03

Klövern har förvärvat fyra fastigheter belägna i Örebro, Västerås, Kalmar och Halmstad för ca 260 mkr.

Uthyrningsbar area är ca 60 000 kvm och utgörs mestadels av logistikytor. Största hyresgäster är Axfood och Martin & Servera. Tillträde sker den 1 november.

”Fastigheterna, som ligger i bra logistiklägen, kompletterar Klöverns förvaltningsbestånd på ett mycket bra sätt och stärker vår position ytterligare på befintliga orter”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Fastighetsbeteckning Upplåtelseform Kommun Uthyrbar area (kvm)
Bleckslagaren 3 Äganderätt Örebro 18 840
Turbinen 1 Äganderätt Västerås 17 750
Borret 10 Äganderätt Kalmar 10 900
Fläkten 1 Tomträtt Halmstad 12 600

Nyköping, 3 oktober 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 juni 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2013.