Klövern förvärvar fastighet i Partille

2013-05-15

Klövern har förvärvat logistikfastigheten Lexby 11:236 i Partille för ca 126 mkr.

Fastigheten, som är belägen invid E20, är en modern logistikanläggning om ca 14 700 kvm och inrymmer Lindex centrallager och försäljningskontor. Återstående hyrestid är ca nio år.

Klövern har förstärkt sin närvaro i Göteborgsområdet genom olika förvärv under både 2012 och 2013. Efter köpet av fastigheten Lexby har Klövern 17 fastigheter med ett värde på 1 291 mkr i Göteborg med omnejd.


Klövern har anlitat MAQS Law Firm som legal rådgivare. Tillträde sker den 31 maj.

”Detta fastighetsförvärv ligger i ett av Sveriges starkaste logistiklägen och förstärker därmed Klöverns befintliga Göteborgsbestånd ytterligare”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.


Nyköping, 15 maj 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013.