Klövern förvärvar fastighet i Örebro

2006-01-02

Den förvärvade fastigheten tillträds idag, den 2 januari 2006. Fastigheten, som innehåller 5 200 kvm kontorslokaler och går under benämningen NetCity, ligger i direkt anslutning till Universitetet i Örebro. Hyresvärdet uppgår till 6,5 Mkr och vid tillträdet är den ekonomiska uthyrningsgraden ca 80 procent, vilket ger en initial direktavkastning om ca 7 procent. I förvärvet ingår byggrätter om ca 5 000 kvm. Säljare är Skanska.
 
”Förvärvet i Örebro passar väl in i Klöverns koncept om att förvärva och etablera fastigheter inom kategorin Science Park”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 2 januari 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se