Klövern förvärvar fastighet i Nyköping

2007-09-20

Fastighetsbolaget Klövern fortsätter sin satsning i Nyköping genom
förvärv av Länsförsäkringars fastighet vid Västra Storgatan.
Förvärvspriset uppgår till 36 mkr.

Kontorsfastigheten, som omfattar ca 3 600 kvm, tillträds den 1
oktober 2007. Hyresvärdet uppgår till 3,5 mkr och vid tillträdet är
den ekonomiska uthyrningsgraden 100 procent, vilket ger en initial
direktavkastning på ca 6,7 procent. Säljare och största hyresgäst är
Länsförsäkringar Södermanland.”Genom förvärvet kompletterar vi vårt befintliga bestånd i Nyköping
och får bättre möjligheter att utveckla detta välplacerade kvarter
som möter besökaren vid västra infarten till centrala Nyköping”,
säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Mer information om den förvärvade fastigheten finns på Klöverns
hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.

Nyköping, 20 september 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har tio geografiska
enheter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping,
Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2007 uppgick
fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor och
hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se